Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-01-27 17:47:51 Statut Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu Statut Szkoły w Jastrzębiu Szczegóły
2 2019-01-26 13:35:59 Ochrona danych osobowych Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
3 2018-01-15 23:02:16 Petycja – Inicjatywa – Zdrowie Najmłodszych – zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze Szczegóły
4 2017-04-11 15:56:39 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania… Szczegóły
« »